Předchozí ročníky:

Za jeden provaz

Mgr. Jana Reichel, jana.reichel@email.cz, 732 278 274

Postavení, udržitelnost a stabilita galerijních edukačních programů

Profesní setkání galerijních pedagogů v rámci Týdne výtvarné kultury v Brně 14. března 2014

Úsporná opatření v oblasti kultury mají vliv na chod mnoha kulturních institucí, přesto se na vzdělávací fukci galerií a muzeí klade větší důraz. Snaha zapojit návštěvníka do programu galerie se projevuje v čím dál větší míře – pasivní divák se pomalu mění v aktivního „uživatele“. Na tomto procesu transformace galerie či muzea se významnou měrou podílí galerijní pedagogové. Setkání si klade za cíl sdílení zkušeností a trendů současné galerijní pedagogiky, navázání kontaktů a načerpání vzájemné inspirace k další práci. Se změnami okolností, ekonomického pozadí a nastupujícího trendu „otevřenosti“ galerií a muzeí co nejširší veřejnosti si klademe následující otázky:

  • Jaké mají postavení a jakou roli hrají galerijní pedagogové ve struktuře galerie, v níž působí?
  • Jaký model a strategii využívají galerie, muzea a výstavní instituce k nastavení udržitelnosti vzdělávacích programů jako stabilní součásti nabídky veřejnosti?
  • Jak pracují společně kurátoři, umělci, pedagogové a další personál na posílení udržitelné a stabilní instituce s kvalitní programovou nabídkou.

Setkání bude probíhat v blocích podle témat vašich prezentací, workshopů, seminářů a případových studií z vaší praxe.Každý blok bude zakončen shrnutím a debatou.

Tématické bloky jsou rozděleny takto:

  •  spolupráce galerijního pedagoga s kurátory, umělci.
  • organizace galerijních animací – plánování a strategie, management
  • propagace a kontakt s cílovu skupinou – hodnocení a zpětná vazba

V přestávkách bude čas na prohlídku Richard Adam Gallery, v obědové pauze potom prohlídka Domu umění města Brna a představení edukačních programů k výstavě Jiřího Kovandy, případně návštěva dalších galerií podle zájmu. Program bude upřesněn dle vašich příspěvků. Zájemci o prezentace, workshopy a příspěvky, prosím, pište na jana.reichel@email.cz nebo volejte 732 278 274 do 20. února 2014.

Místo konání:
Richard Adam Gallery
Ve Vaňkovce 2, Brno
Pátek 14. března 2014 od 10.00 do cca 18.00 hodin.

Pořadatelé:
Jana Reichel, Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Anna Vlková, Richard Adam Gallery

Richard Adam Gallery