Předchozí ročníky:

Idea projektu

Týden veřejných dialogů s výtvarným uměním v Brně

Vážení přátelé,

dovolujeme si vám nabídnout spolupráci na Týdnu výtvarné kultury, který od 9. do 15. března 2015 již pošesté vstoupí na brněnskou kulturní scénu!

Nadcházející ročník TVK je spjat s osobností výtvarného pedagoga a teoretika umění prof. Igora Zhoře, který v letech 1960–1970 působil na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a od jehož narození uplyne v roce 2015 devadesát let. Igor Zhoř se zaměřoval na zprostředkování soudobého umění a usiloval o jeho přiblížení divákům, což je zároveň leitmotiv celého TVK.

Odkazem na tuto významnou osobnost je i slovní hříčka, která se stala heslem letošního ročníku: „ZaHOŘ pro umění.“

Výtvarná soutěž
Již počtvrté doprovází TVK také výtvarná soutěž pro základní i střední školy, která má za úkol podnítit tvořivost mladých lidí a přivést je do brněnských galerií.
Více informací o výtvarné soutěži naleznete pod tímto odkazem: soutěž TVK6.

Organizace
Pomozte nám zorganizovat jedinečnou týdenní akci, která poukáže na význam výtvarného umění a upozorní na řadu doprovodných programů, které v tomto týdnu pořádáte ve Vašich institucích. Může se jednat o komentované prohlídky, přednášky, galerijní animace, vernisáže, performance, workshopy, výtvarné dílny, projekce apod.

Pokud se chcete k Týdnu výtvarné kultury připojit, zašlete nám nejpozději do 25. 1. 2015 pomocí elektronického formuláře konkrétní návrhy doprovodných programů, které budete v tomto týdnu pořádat a které chcete v rámci TVK nabídnout (nemusejí být stejně tematicky zaměřené jako připravovaný ročník TVK).

Zde naleznete odkaz na elektronický formulář: https://docs.google.com/forms/d/11tgCFzN6vxPlqi5jqpTMLJg-Ukzi8uZNorq61EnCHes/edit#

Vaše akce budou uvedeny v programu TVK na webových stránkách, na Facebooku a budou vydány i v tištěné brožuře, která bude distribuována široké veřejnosti a to v předpokládaném nákladu 4000 ks. Můžete tak využít možnost bezplatně informovat veřejnost o aktivitách, které Vaše instituce v tomto termínu pořádá.

Pokud chcete navíc získat v brožuře exkluzivní reklamní prostor např. s pozvánkou na vaši výstavu; jedna stránka inzerce na předních stranách či uprostřed brožury bude zpoplatněna částkou 2000 Kč (větší rozsah reklamy bude řešen individuálně).

Zúčastněte se TVK a pojďte s námi „ZaHOŘet!“ pro umění!
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s veškerými dotazy.

Za organizační tým

Mgr. Irena Točíková a Mgr. Kateřina Hrušková
tel: 737 349 877, 737 341 783
e-mail: info@tvk-brno.cz